Z rybami na Ty

Jesteś maturzystą lub inżynierem i nie wiesz, co dalej? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie prowadzi nabór na kierunku Rybactwo. Sprawdź, być może to studia dla Ciebie.

Rybactwo ma długoletnia tradycję na UWM w Olsztynie. Uczelnia od 1951 roku kształci fachowców ichtiologów dla gospodarki rybackiej, dziedziny ważnej nie tylko dla produkcji zdrowej żywności, ale też dla ochrony środowiska i turystyki. Kilku absolwentów znalazło zatrudnienie w naszym ministerstwie w Departamencie Rybołówstwa.

Kierunek obejmuje studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), pozwalające na uzyskanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, organizmach wodnych, warunkach i sposobach eksploatacji ichtiofauny, metodach chowu i hodowli ryb, czy też przetwórstwa oraz ochrony i rekultywacji środowiska wodnego. Program studiów umożliwia także nabycie umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rybackim, stosowania nowoczesnego marketingu oraz biegłego posługiwania się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej. Dla osób ambitnych i o zacięciu naukowym uczelnia oferuje również studia III stopnia (doktoranckie).

Władze UWM przygotowały film promujący studia. Możesz go obejrzeć pod adresem: https://youtu.be/SHbnPqISKHk.

Więcej informacji o kierunku Rybactwo znajdziesz na stronie uczelni: http://wnos.uwm.edu.pl/studia/kandydaci/studiuj-rybactwo.

∗∗∗

Rybactwo to strategiczny sektor gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej,  objęty jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych UE. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład właśnie Funduszy Strukturalnych. Jako instytucja zarządzająca opiekę nad programem sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

na podstawie: wnos.uwm.edu.pl