Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ

Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się 22 lutego, w Urzędzie Morskim w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10.

Agenda spotkania:

  • Godz. 10:00-11:30 – Stocznie w Gdyni i w Gdańsku, problemy i perspektywy rozwoju.
  • Godz. 11:30-12:30 – Porty wschodniego wybrzeża, zaniedbania i najpilniejsze plany inwestycyjne, problem z dostępnością od strony lądu.
  • Godz. 12:30-14:00 – kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, stan przygotowań.
  • 14:00-14:30 – konferencja prasowa
  • 14:30-16:00 – wizytacja w Stoczni Marynarki Wojennej (niewykluczone, że także portu w Gdyni).
  • 16:00 – zakończenie obrad komisji

Posiedzenie jest otwarte dla przedstawicieli mediów. Dziennikarze będą mogli też wziąć udział w planowanych wizytacjach.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ