Wizyta przedstawicieli rządu Republiki Sudanu

Wizyta przedstawicieli rzadu Republiki Sudanskiej1 mWizyta przedstawicieli rzadu Republiki Sudanskiej2

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z Ibrahimem Ghandourem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Sudanu. W spotkaniu uczestniczyli też: Badreldin Abdallah Mohamed Ahmed, ambasador Republiki Sudanu w RP, Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Była to pierwsza oficjalna wizyta ministra Ghandoura w Polsce. Rozmówcy dyskutowali o możliwych obszarach współpracy bilateralnej, zwłaszcza o kooperacji dotyczącej edukacji morskiej, rybołówstwa, portów, przemysłu stoczniowego. Efektem tych rozmów ma być wizyta w naszym kraju eksperckiej delegacji z Sudanu i rewizyta polskich ekspertów w Sudanie.
Minister Gróbarczyk przybliżył gościom polski system nauczania morskiego, podkreślając jego długą tradycję. Mówił o planach odbudowy przemysłu stoczniowego w naszym kraju. Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ z kolei mówił o specyfice działalności polskich portów.
Strony zadeklarowały chęć i potrzebę rozwoju współpracy między obydwoma krajami. Minister Ibrahim Ghandour zaprosił ministra Gróbarczyka z roboczą wizytą do Republiki Sudanu.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ