Warszawa. Forum Biznesu w formacie 16+1

Drugi dzień rozmów przedstawicieli państw formatu 16+1 otworzyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzisiejsze rozmowy koncentrowały się na zagadnieniach związanych z rozwojem biznesowej współpracy międzynarodowej, która jest dedykowana sektorom gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Anna Moskwa w swoim wystąpieniu mówiła o ożywieniu gospodarczym, jakie przeżywają polskie porty morskie. Podkreśliła, że są to podmioty nowoczesne, przyjazne klientom i szybko rozwijające się. Zauważyła, że te argumenty z całą pewnością uprawniają Polskę do prowadzenia Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich, w formacie 16+1.

„Nie było lepszego czasu dla gospodarki morskiej niż teraz. Mamy erę gospodarki morskiej. Przejawia się ona w odtworzeniu przemysłu stoczniowego. Przykładem są liczne działania podjęte przez MGMiŻŚ, tj. położenie  stępki pod budowę promu dla PŻB, czy podjęcie prac w ramach „Programu Batory”. – powiedziała minister Anna Moskwa.

Pani minister podkreśliła, że ważną częścią pracy sekretariatu i jednocześnie wielkim wyzwaniem jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, jako infrastruktury dostępowej do portów morskich.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele strony chińskiej zadeklarowali zainteresowanie obszarem żeglugi śródlądowej. Obie strony wyraziły chęć wypracowania płaszczyzny współpracy nad tymi zagadnieniami, w ramach pracy Sekretariatu.

W trakcie spotkania odbywały się panele dyskusyjne oraz spotkania, tak bilateralne, jak i wielostronne pomiędzy przedstawicielami strony rządowej i biznesu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To dwudniowe wydarzenie było najlepszą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, jak również omówienia koncepcji wspólnej pracy w ramach Sekretariatu ds. Morskich.

Biuro Prasowe MGMIŻŚ

fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
Od lweej: Piotr Tolko, Aneta Szreder-Piernickafot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban