W Kędzierzynie-Koźlu powstanie filia szczecińskiej Akademii Morskiej

Po Opolu przyszedł czas na Kędzierzyn-Koźle. To właśnie tu powstanie oddział zamiejscowy Akademii Morskiej w Szczecinie. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięła dziś udział minister Anna Moskwa, wojewoda opolski, parlamentarzyści i władze Kędzierzyna-Koźla.

Po Politechnice Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu, czas na Akademię Morska, a dokładniej jej wydział zamiejscowy kształcący m.in. w specjalności żegluga śródlądowa. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu list intencyjny w tej sprawie podpisali rektor Akademii Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, starosta powiatu Małgorzata Tudaj i prezydent miasta Sabina Nowosielska. W uroczystości udział wzięła Anna Moskwa,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Władze szczecińskiej uczelni deklarują, że filia na Opolszczyźnie, najpewniej otworzy się za rok. To zależy od tego, kiedy przejmiemy budynek. Od tego czasu potrzebny jest rok – deklaruje rektor uczelni, prof. dr hab. Wojciech Ślączka. Wstępnie podał, że może to być  październik 2019 roku.

Szkoła może powstać w jednej z dwóch proponowanych lokalizacji. – Zaproponowaliśmy uczelni dwa budynki dotychczasowych gimnazjów, PG nr 3 na Pogorzelcu i PG nr 4 w Śródmieściu – mówi prezydent Sabina Nowosielska.

Studia będą miały charakter mocno praktyczny. To będą studia inżynierskie, ale studenci zdobędą też szereg kompetencji menedżerskich. Absolwenci będą mogli pracować w żegludze morskiej i śródlądowej na całym świecie – tłumaczy rektor Ślączka.

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zapewniła, że powstający wydział może liczyć na wszelkie wsparcie, także finansowe. – Takie działania doskonale wpisują się bowiem w rządowe plany odbudowy i rozwoju żeglugi śródlądowej – mówiła. Porozumienie obejmuje także utworzenie w Kędzierzynie-Koźlu Polskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Żeglugi Śródlądowej Akademii Morskiej w Szczecinie. W uroczystości wzięli też udział parlamentarzyści, kapitanowie żeglugi wielkiej, przedstawiciele instytucji związanych ze szkolnictwem i żeglugą śródlądową.

Statuetka na 20 lecie

Jednym z punktów w dzisiejszej uroczystości było odsłonięcie rzeźby, upamiętniającej 20. Rocznicę Powodzi Tysiąclecia. W obecności zaproszonych gości, w tym parlamentarzystów oraz przedstawicieli żeglugi, rzeźbę odsłonił Adrian Czubak, wojewoda opolski i minister Anna Moskwa. – Ta statuetka to tylko symbol ku pamięci wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, którzy w 1997 r. walczyli o powrót do normalności po tragicznych wydarzeniach z lipca sprzed 20 lat. Obyśmy jednak nigdy więcej nie musieli stawiać podobnych rzeźb, które będą nawiązywały do dramatu, jaki dwie dekady temu dotknął nasze województwo – mówił wojewoda opolski Adrian Czubak.

źródło: Opolski Urząd Wojewódzki