Uroczystości rocznicowe zaślubin Polski z morzem

Sulatycki mbazylika m

Miniony tydzień upłynął pod znakiem uroczystości związanych z 96. rocznicą zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się w Pucku, z udziałem Andrzeja Dudy, prezydenta RP, w miejscu, w którym 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim, potwierdzając wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu wersalskiego. Traktat przyznawał Polsce 140 kilometrów wybrzeża Bałtyku.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie związani z branżą morską i żeglugą. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentował Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w resorcie.
Wczoraj obchody 96. rocznicy zaślubin Polski z morzem kontynuowano w Kołobrzegu. Połączono je z 76. rocznicą pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. W związku z tymi wydarzeniami w Muzeum Oręża Polskiego odbyło się uroczyste sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze. Inauguracją sympozjum była msza w bazylice katedralnej celebrowana przez ks. prałata Tadeusz Wilka.
W muzeum uczestnicy wysłuchali m.in. referatów o dziejach polskiego dostępu do morza i o Sybirze polskim, jako doświadczeniu ludobójstwa wygłoszonych przez kpt. ż.w. Józefa Gawłowicza oraz Piotra Szubarczyka.
W uroczystościach kołobrzeskich również uczestniczyli przedstawiciele środowisk morskich i żeglugi śródlądowej, rządu, parlamentarzyści, mieszkańcy. Wśród gości byli m.in. marszałek senior, poseł Kornel Morawiecki, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk i podsekretarz stanu w tym resorcie Paweł Brzezicki, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, Jan Szyszko, minister środowiska, Marian Banaś, wiceminister finansów i jednocześnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Morskie – Gospodarcze, Paweł Mucha doradca prezydenta RP.
Podczas uroczystego sympozjum Paweł Mucha w imieniu prezydenta RP poinformował zebranych, iż Andrzej Duda uhonorował kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, założyciela i honorowego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
A repliką pierścienia z zaślubin gen. Józefa Hallera Animus et Semper Fidelis (Odważny i zawsze wierny) w Kołobrzegu Stowarzyszenie uhonorowało marszałka seniora Kornela Morawieckiego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ