Trwają prace nad utworzeniem Morskiego Funduszu Inwestycyjnego

Minister Marek Gróbarczyk oraz wiceminister Anna Moskwa uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Komitetu sterującego do Spraw Utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, które odbyło się  w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Członkami Komitetu są również wiceministrowie finansów oraz rozwoju, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawiciel Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Tematem dzisiejszej prezentacji oraz dyskusji był wstępny zarys koncepcji Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, jako instytucji finansowej wyspecjalizowanej we wspieraniu podmiotów gospodarki morskiej, w tym w szczególności stoczni i armatorów.

Podczas posiedzenia omówiono podjęte dotychczas przez MGMiŻŚ działania na rzecz aktywizacji polskiego przemysłu stoczniowego, a także cele, plany i możliwości w tym zakresie.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

***

Utworzenie przyszłego Morskiego Funduszu Inwestycyjnego wynika z potrzeby zapewnienia sprawnej implementacji idei utworzenia instrumentu finansowego dedykowanego gospodarce morskiej, w tym w szczególności stoczniom i armatorom. W chwili obecnej polskiej gospodarce morskiej brakuje instrumentu finansowego dopasowanego do jej potrzeb, co stanowi istotną barierę dla pełnego wykorzystania potencjału podmiotów sektora morskiego. Powstanie takiego instrumentu wpisuje się w podejmowane działania dotyczące aktywizacji gospodarki morskiej, w tym w szczególności przemysłu okrętowego.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Nowak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Władysław Bieńkowski - PŻM, Waldemar Stawski - dyrektor finansowy PŻMfot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu od lewej: Andrzej Diakonow - wiceprzewodzniczący KNF, Andrzej Kazimierczak - członek zarządu NBPfot. MGMiŻŚ
Minister Marek Gróbarczyk przemawiafot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu od lewej: Piotr Nowak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Władysław Bieńkowski - PŻM, Waldemar Stawski - dyrektor finansowy PŻM, Bartosz Szczurowski - dyrektor Departamentu Prawnego MGMiŻŚ, Katarzyna Krzywda - dyrektor Departamentu Gospoadarki Morskiej MGMiŻŚfot. MGMiŻŚ
Wiceminister Anna Moskwafot. MGMiŻŚ