Szczyt Inicjatywy Trójmorza

6 lipca w Warszawie odbył się Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Andrzeja Dudy Prezydenta RP.

Gościem specjalnym szczytu był Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych.  Prezydent USA wraz z 12 przywódcami Europy Środkowo – Wschodniej wziął udział w transatlantyckiej sesji plenarnej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wspólna dyskusja dotyczyła pogłębienia partnerstwa gospodarczego z regionem Europy Środkowo-Wschodniej.  Uczestnicy dyskusji skupili się na kwestiach związanych nowymi projektami infrastrukturalnymi  oraz na zwiększeniu integracji państw położonych nad Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

W dyskusji został podjęty temat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz prowadzenia zrównoważonych stosunków handlowych.  Rozmowy dotyczyły także powstania korytarza transportowego Północ-Południe, oraz zrównoważenia stosunków handlowych.

„Chciałbym, żebyśmy powiedzieli jasno, że nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Modernizacyjny to ten, którego my bardzo potrzebujemy w naszej części Europy- ulepszania nowych pomysłów. Potrzebujemy czynić nasze gospodarki coraz bardziej nowoczesnymi. Ta nasza inicjatywa jest najbardziej perspektywiczną częścią Europy.” – powiedział Andrzej Duda.

Porozumienia o współpracy w obszarze gospodarki morskiej Polski i Chorwacji

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović polskie i chorwackie firmy działające w obszarze logistyki, transportu kolejowego i morskiego podpisały pierwsze umowy realizujące koncepcję Trójmorza.

Minister Marek Gróbarczyk podpisał porozumienie o wzmocnieniu współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza pomiędzy Polską i Chorwacją.  Ze strony chorwackiej sygnatariuszem dokumentu była sekretarz stanu ds. morza w Ministerstwie Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji  – Maja Marković-Kostelac. Podpisanie dokumentu się na marginesie spotkania bilateralnego prezydentów obu krajów.

Zostały podpisane także pierwsze umowy w obszarze transportu morskiego. Dariusz Słaboszewski, dyrektor Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście oraz Marino Juretić, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Portu Rjeka sygnowali porozumienie o współpracy obu portów.

Global Forum 2017

Równolegle do Szczytu Inicjatywy Tròjmorza odbywała się konferencja Global Forum 2017, organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Atlantic Council.

Anna Moskwa, wiceminister w resorcie gospodarki morskiej wzięła udział w debacie dot. transportu i infrastruktury.

Anna Moskwa w swoim wystąpieniu przybliżyła zebranym gościom zakres kompetencji naszego resortu. Zaznaczyła, że transport wodny jest rodzajem transportu o prawdopodobnie największym potencjale – jest tani i przyjazny środowisku.

– W polskiej części wybrzeża Morza Bałtyckiego są obecnie cztery porty morskie o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Są to porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie oraz kilkanaście mniejszych portów uczestniczących w załadunku towarów i pasażerów – mówiła minister Moskwa.

Wiceminister resortu wspomniała o pracach nad „Strategią rozwoju portów morskich do 2020r. z perspektywą do roku 2030”, której celem jest poprawa konkurencyjności polskich portów morskich i zwiększenie ich wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą kraju, a także podniesienie ich profilu na arenie międzynarodowej sieci transportowej. – Mniejsze porty i ich rozwój stają się coraz ważniejsze wśród naszych priorytetów – powiedziała Anna Moskwa.

Wiceminister Anna Moskwa zwróciła uwagę także na inny priorytet resortu, którym jest przywrócenie żeglugi śródlądowej. MGMiŻŚ przygotowało założenia planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2030 r.), jako podstawę do planowania działań inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych. Naszym celem jest budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych do co najmniej IV klasy nawigacyjnej i spełnienie wymogów dotyczących infrastruktury żeglugi śródlądowej dla TEN-T.

– Aktualnie głównym priorytetem jest rzeka Odra. Polska ma na celu przywrócenie Odrzańskiej Drogi Wodnej do międzynarodowych standardów wodnych i co najmniej IV klasy żeglowności. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej przyjęło Porozumienie AGN (Porozumienie w sprawie głównych dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym). 6 marca, Andrzej Duda – Prezydent RP ratyfikował to międzynarodowe porozumienie – dodała minister.

W debacie uczestniczył także, m.in. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz Igor Radic – asystent ministra morza, transportu i infrastruktury Republiki Chorwacji.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ


Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.  Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.  Cel który im przyświeca: Im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska.