Sprostowanie nieprawdziwych informacji nt. rozporządzenia taryfowego opublikowanych w „Pulsie Biznesu”

W związku z publikacją w dzienniku „Puls Biznesu” w numerze z dnia 1 marca 2018 roku artykułu pt. „Wyścig z czasem firm wodno-ściekowych” autorstwa pani redaktor Katarzyny Kapczyńskiej nieprawdziwych informacji publikujemy sprostowanie.

„Nieprawdziwa jest informacja o tym, że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków utrzymano zakaz wliczania w taryfy kosztów amortyzacji inwestycji współfinansowanych z dotacji. Nieprawdziwa jest także sugestia zawarta w artykule dotycząca tego, że pomimo obaw Ministerstwo utrzymało zakaz tejże amortyzacji.

Przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 28 lutego 2018 roku i lada dzień zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw RP. Przepisy §6 pkt 1 lit. a zostały zmienione i wskazano w nich, że amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ustalane są zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania.”

W związku z tym, że artykuł „Wyścig z czasem firm wodno-ściekowych” zawiera nieprawdziwe informacje, wprowadza czytelników w błąd, a także w związku z wagą przedmiotowego rozporządzenia dla wielu przedsiębiorców, zwróciliśmy się do redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu” z prośbą o opublikowanie sprostowania w najbliższym przygotowywanym do druku numerze, a w przypadku braku możliwości technicznych w numerze następnym.