Przygodzice. Kolejne rozmowy dotyczące rekompensat wodno-środowiskowych

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odwiedził Gospodarstwo Rybackie Przygodzice. Gospodarstwo to o powierzchni około 600 ha produkuje głównie karpia metodą tradycyjną oraz ryby dodatkowe takie jak lin, sandacz, szczupak.

Głównym tematem spotkania były relacje pomiędzy możliwościami produkcyjnymi  a wymogami ochrony środowiska na tego typu hodowlach. Gospodarze zaprezentowali skalę problemu w trakcie objazdu stawów na których żerowały całe stada czapli, łabędzi i kaczek a przejazd wokół stawów utrudniały liczne szkody bobrowe.

Po pobycie w terenie długo dyskutowano możliwości intensyfikacji produkcji rybackiej i prawidłowego uregulowania stosunków pomiędzy hodowlą ryb a wymogami ochrony środowiska.

Dominującym tematem rozmów były rekompensaty wodno-środowiskowe. W dyskusji uczestniczyli nie tylko gospodarze Przygodzic ale również inni hodowcy. Spotkanie było kolejnym etapem rozmów szefa resortu z hodowcami poprzedzającym decyzje dotyczące działań wodno-środowiskowych.

Biuro Prasowe MGMIŻŚ