Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych – konferencja – 9-02-16

Konferencja: O Programie rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych Pod patronatem Ministra Marka Gróbarczyka w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się dzisiaj konferencja dotycząca założeń programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Dokument pod takim tytułem będzie uzupełnieniem Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030).

W trakcie konferencji prezentowana będzie wstępna wersja programu. Przewidziano też dyskusję o efektach dotychczasowych prac nad projektem. Konferencja jest otwarta dla mediów. Początek o godz. 11 w Sali A, w budynku B (8 p.) przy ul. Chałubińskiego 4/6.

Agenda konferencji:

Godz. 11:00 – otwarcie konferencji przez Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Godz. 11: 15 – Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Godz. 11:30 – Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Godz. 11:45 – Kamil Wyszkowski, General Director Global Compact Poland: Proces ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w Sprawie

Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (konwencja AGN), oraz jego harmonogram

Godz. 12:00 – 12:20 – przerwa kawowa

Godz. 12:20 – Krzysztof Woś: Założenia do Programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych

Godz. 12:45 – Andrzej Kreft: Zakres zadań inwestycyjnych i szacunkowe koszty ich realizacji na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz na Kanale Odra-Dunaj i Kanale Śląskim

Godz. 13:00 – Kasper Jędrzychowski: Zakres zadań inwestycyjnych i szacunkowe koszty ich realizacji na drogach wodnych E-70 i E-40 oraz na górnym i środkowym odcinku rzeki Wisły

Godz. 13:15 – Piotr Durajczyk: Możliwe źródła finansowania planowanych zadań inwestycyjnych na polskich śródlądowych drogach wodnych w perspektywie do roku 2020 i do roku 2030

Godz. 13:30 – 14:15 – Dyskusja

Godz. 14: 15 – Zakończenie Konferencji