Powołano Konwent Akademii Morskiej w Gdyni

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,  wziął udział w powołaniu Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni.

Powołanie Konwentu jest  nawiązaniem do misji Uczelni i zawartych w niej priorytetów, którymi są m.in.: ugruntowanie pozycji Uczelni jako czołowego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej, miasta i regionu, jak również zwiększenie udziału Uczelni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.

fot. Cezary Spigarski

Konwent Akademii Morskiej w Gdyni tworzy 16 specjalistów reprezentujących różne branże i urzędy:

 1. Janusz Zarębski – Przewodniczący Konwentu – Rektor AMG
 2. Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 3. Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 4. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 5. Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 6. Zbigniew Canowiecki – Prezydent „ Pracodawcy Pomorza”
 7. Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 8. Sławomir Halbryt – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Sescom.S.A.
 9. Aleksandra Jankowska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 10. Piotr Jędrzejowicz – Profesor Akademii Morskiej w Gdyni
 11. Sławomir Latos – Prezes Zarządu Stoczni  Remontowa NAUTA  A.
 12. Jerzy Lewandowski – Sekretarz Generalny KIGM
 13. Andrzej Madejski – Prezes Polskiego Rejestru Statków S.A.
 14. Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia
 15. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 16. Józef Poltrok – Właściciel firmy ŁĄCZPOL Spółka z o.o.
 17. Piotr Soyka – Prezes Remontowa Holding S.A.
 18. Waldemar Stawski – Szef Biura Finansowego PŻM

Celem Konwentu jest przede wszystkim doradzanie jak najlepiej kształtować ścieżkę rozwoju naszej Uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze administracji państwowej, województwa oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy Uczelni, a odbywające się obrady Konwentu będą platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami.

Konwent pełni funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach ważnych dla Uczelni. Jest organem wspierającym działania Uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego.