Podsumowanie konferencji „Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej”

6 listopada br. we Wrocławiu odbyła się konferencja Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych.
Po raz pierwszy na mapach zaprezentowano potencjalne miejsca nowych piętrzeń na Odrze swobodnie płynącej na odcinku do ujścia Nysy Łużyckiej.  Wydarzenie to jest kamieniem milowym na drodze opracowania Programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Na konferencji zaprezentowano wyniki modelowania Odrzańskiej Drogi Wodnej ze wskazaniem potencjalnych miejsc nowych inwestycji. Przedmiotem analiz był odcinek Odry od Kędzierzyna-Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej. Wskazanie potencjalnych, nowych miejsc piętrzeń na Odrze swobodnie płynącej otwiera nowy etap w dyskusji pomiędzy przedstawicielami gmin, miast, przedsiębiorcami, a także sektorem rządowym odpowiedzialnym za przygotowanie procesu inwestycji. Dialog ten będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Program modernizacji ODW

Wyniki Modelowania

Wyniki modelowania dla odcinka Odry granicznej do Widuchowej zostaną zaprezentowane na drugiej konferencji samorządowej w Szczecinie.

Panele dotyczące wyników modelowania prowadzili dr inż. Jacek Cichocki, wiceprezes ds. Rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i dr inż. Dorota Dybkowska-Stefek, szefowa Biura Odrzańskiej Drogi Wodnej w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Wyniki modelowania od Koźla do Brzegu
Prezentacja nr 2a
Wyniki modelowania od Brzegu do Nysy Łużyckiej

Mapy – Odra skanalizowana
odcinek_B_ark_1
odcinek_B_ark_2

odcinek_B_ark_3

odcinek_B_ark_4

odcinek_B_ark_5

Mapy – Odra swobodnie płynąca
odcinek_C_ark_1
odcinek_C_ark_2

odcinek_C_ark_3

odcinek_C_ark_4

odcinek_C_ark_5

Uwagi do zaprezentowanych treści oraz sugestie odnośnie proponowanych inwestycji można przekazać elektronicznie na adres odw@port.szczecin.pl za pośrednictwem znajdującego się formularza do 24 listopada 2017 r.

Formularz uwag

Panele społeczno – gospodarcze

W panelach sesji B (społeczno-gospodarczej) wzięło udział szerokie grono interesariuszy inwestycji na śródlądowych drogach wodnych. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz nadodrzańskich gmin sektora biznesu, nauki i organizacji pozarządowych, a także sektora rządowego.

Wnioski z dyskusji panelowych będą wykorzystane w przygotowaniu kompleksowej analizy kosztów i korzyści planowanych inwestycji związanych z modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Tematy poszczególnych paneli nawiązywały do strategii gospodarczego wykorzystania drogi wodnej tj. stworzenia warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o wykorzystanie potencjału rzeki. Podkreślano, iż włączenie dróg wodnych do systemu transportowego kraju wychodzi naprzeciw wzmocnieniu nie tylko funkcji transportowych rzek dla rozwijającego się przemysłu, lecz także wzmocnieniu funkcji turystycznej. Funkcje turystyczna i transportowa nie wykluczają się, co więcej, są obszarem synergii. Inwestycje w drogę wodną, przy zachowaniu walorów środowiskowych mogą wydłużyć sezon turystyczny, a także przyczynić się do rozwoju oferty turystycznej oraz turystyki biznesowej.

Poruszano zostały także kwestie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów nadrzecznych. W dyskusji wskazywano na wartość zorganizowanej przestrzeni nad rzeką, a także problemach związanych z zagospodarowaniem tej przestrzeni zarówno przez przedsiębiorców, jak i władz samorządowych. Podkreślono również, iż bez społecznej akceptacji trudno będzie o realizację jakichkolwiek inwestycji zarówno na rzece, jak i wokół niej.

Moderatorzy i paneliści sesji B:

Moderatorzy i paneliści – opisy(pdf)

prezentacja_fronty_wodne

prezentacja_Głogów

prezentacja_klaster_turystyczny 

prezentacja_Malczyce

prezentacja_OT_Logistic

prezentacja_Port_Kozle

prezentacja_potencjał_transportowy

prezentacja_CUPT

prezentacja_droga rowerowa

Biuro Prasowe MGMiŻŚ