Pierwszy dzień Spotkania Ministrów Transportu dobiegł końca

Dziś ministrowie transportu Europy Środkowej, Wschodniej i Chin spotkali się w Warszawie, aby podjąć dyskusję na temat transportu intermodalnego. Transportu, który jest odpowiedzią na wyzwania rynku oraz dynamicznie rozwijających się państw. Spotkanie zainaugurował Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Obecna była również Premier Beata Szydło.

W wydarzeniu wzięły udział delegacje rządowe, które współpracują w znanym formacie „16+1”.  Nie zabrakło przedstawicieli biznesu związanego z sektorem gospodarki morskiej Europy i Chin.

Gościliśmy reprezentantów wszystkich największych portów tj. Ryga, Kłajpeda, Gdańsk, Gdynia, Szczecin/Świnoujście, Bar, Rjeka, Ploce, Zadar, Koper czy Konstancja.

Wydarzenie było oficjalną inauguracją działalności Sekretariatu ds. Morskich “16+1″, funkcjonującego przy MGMiŻŚ. Celem pracy Sekretariatu jest wsparcie współpracy pomiędzy portami morskimi oraz promowanie działań podejmowanych przez te podmioty.

Minister Marek Gróbarczyk w wystąpieniu otwierającym podkreślił, że celem Spotkania jest wypracowanie strategii i koncepcji dla krajów całej „siedemnastki” -tak, aby stworzyć  spójną wizję i wspólne projekty infrastrukturalne łączące poszczególne państwa naszego regionu, i aby nawiązać kontakty i bezpośrednią współpracę z Chinami. –„Stoimy przed ogromną szansą. Szansą na upodmiotowienie regionu Europy Środkowej. Szansą na wspólny sukces, na rewitalizację transportu morskiego i rzecznego, a co za tym idzie podniesienie znaczenia gospodarki morskiej. Współpraca regionu Europy Środkowej z Chinami, która jest obecnie priorytetowa dla obydwu stron, dostaje dzisiaj kolejny ważny impuls, bowiem dołącza do niej cały sektor żeglugi morskiej i śródlądowej.”- powiedział minister Gróbarczyk. Dodał, że to właśnie transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy miedzy Polską oraz cała Europą Środkową, Wschodnią oraz Chinami. W swoim wystąpieniu mówiła o tym również Premier Beata Szydło.

„Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Warszawie na II spotkaniu ministrów transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To właśnie transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy między Europą Środkowo-Wschodnią a Chinami. Państwa dzisiejsza obecność uświetnia też oficjalną inaugurację prac Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1. Jestem przekonana, że jego działalność stworzy nowe możliwości w dziedzinie współpracy transportowej między naszymi krajami, zmierzającej do rozwoju portów morskich, regionów przybrzeżnych oraz dróg wodnych całego naszego regionu oraz Chin.” – powiedziała Beata Szydło.

„Nowe ministerstwo, które powstało dwa lata temu, pod kierownictwem Pana ministra Marka Gróbarczyka- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jest najmłodszym dzieckiem w naszym Rządzie, ale też mam wrażenie najbardziej ambitnym i najszybciej się rozwijającym”. – dodała Pani Premier.

Na zakończenie Beata Szydło zaprosiła uczestników wydarzenia na Światowe Dni Morza, które w 2018 roku odbędą się w Szczecinie. Wydarzenie będzie połączone z organizacją dorocznego Kongresu Morskiego. Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że te wydarzenia będą doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji o transporcie, a w szczególności o transporcie morskim i żegludze śródlądowej.

Pierwszą część spotkania zakończył swoim wystąpieniem Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. W swoim przesłaniu podkreślił znaczenie inwestycji infrastrukturalnych, które zapewnią dostęp do portów morskich od strony lądu. Dodał, że bardzo widoczna jest potrzeba całego instrumentarium finansowego dla ww. inwestycji.

Drugi dzień Spotkania Ministrów Transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin to Forum Biznesu, którego celem jest nawiązanie dialogu dotyczącego współpracy gospodarczej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban
fot. Marcin Urban

***

Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny (16+1) jest formatem współpracy zapoczątkowanym w 2012r. na szczycie w Warszawie. Sekretariat ds. Morskich zrzesza jedenaście państw członkowskich Unii Europejskiej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), pięć państw bałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia) oraz Chiny.

Głównym celem inicjatywy jest zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami zrzeszonymi w ramach Sekretariatu ds. Morskich 16+1, który jako jednostka jest koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sekretariaty, które działają w formacie współpracy: Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny są wyspecjalizowanymi ośrodkami koncentrującymi się na rozwoju współpracy i wymianie doświadczeń w konkretnych obszarach.