O rybactwie śródlądowym i akwakulturze w formacie międzynarodowym

W dniach 3-6 września br. w Starych Jabłonkach odbędzie się międzynarodowe sympozjum pn. „Dostosowanie rybactwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych”. Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of United Nations). Resort gospodarki morskiej na sympozjum będzie reprezentowała wiceminister Anna Moskwa.

Tematem przewodnim konferencji jest wpływ zmian klimatycznych na rybactwo śródlądowe i możliwości zaadoptowania się tego sektora do tych zmian. Od lat właśnie te zagadnienia są tematem nagłówków gazet, wywołując zaniepokojenie opinii publicznej.  Taka sytuacja skłania rządy do współpracy i podejmowania niezbędnych działań, które odzwierciedla ustanowienie 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w sprawie oceanów i mórz. Po odbytym sympozjum Komisja FAO zbierze się na posiedzenie sesji, na której podjęte kwestie będą kontynuowane.

Ryby są ważnym źródłem białka i mikroelementów, a FAO zachęca do większego ich wykorzystania w diecie. Wiele krajów w Europie i Azji Centralnej cechuje niskie spożycie ryb w przeliczeniu na mieszkańca, chociaż niektóre z krajów korzystają z projektów rozwoju akwakultury wdrażanych przez FAO – w celu zwiększenia dostępności ryb na rynkach krajowych i obniżenia cen ryb.

”Rybactwo śródlądowe ma ogromne znaczenie – jako źródło utrzymania dla ludzi, dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonego pod względem środowiskowym rozwoju”, powiedziała dr Victoria Chomo, główny specjalista ds. rybołówstwa i akwakultury w FAO.

Wpływ zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie dla trwałości rybactwa śródlądowego i akwakultury. Dane i badania dotyczące wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne są wciąż ograniczone, niemniej eksperci FAO uważają, że będą one oddziaływać na cały łańcuch troficzny i wszystkie zasoby ryb.

Wpływ, o którym mowa będzie uzależniony od regionu i szerokości geograficznej, a także od gatunków ryb i zdolności dzikich populacji do dostosowania się do nowych warunków. Na planowanym sympozjum, które poprzedzi  sesję Komisji Doradczej do praw Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC), eksperci omówią kwestie adaptacji rybactwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych.

Członkami Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury są: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Unia Europejska, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Więcej informacji nt. konferencji znajduje się tutaj.
O Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC)

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

logotyp Organizacji ds. Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa