O Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji i Traktatu

Wiceminister Krzysztof Kozłowski z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas dzisiejszego Forum Bezpieczeństwa Państwa zorganizowanym w warszawskim hotelu Novotel w jednym z wystąpień otwierających Forum mówił o „Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji oraz Traktatu Północnoatlantyckiego”. Wielogodzinna sesja zgromadziła m.in. przedstawicieli MON, merytorycznych komisji sejmowych, Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, ekspertów. Referenci w swoich wystąpieniach wielowymiarowo traktowali problematykę bezpieczeństwa morskiego państwa.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ