Ministrowie transportu Europy Środkowo –Wschodniej i Chin spotkają się w Warszawie

Intermodalność – gwarancja efektywnego transportu z korzyścią dla gospodarki to temat przewodni  II Spotkania Ministrów Transportu  Europy Środkowo – Wschodniej i Chin organizowanego w ramach formatu 16+1.
Wydarzenie odbędzie się 25 i 26 października 2017 r. w Warszawie na PGE Narodowym i będzie oficjalną inauguracją działania Sekretariatu ds. Morskich 16+1.

W pierwszym dniu odbędą się rozmowy na szczeblu politycznym oraz wystąpienia i prezentacje poszczególnych państw. Drugi dzień to Forum Biznesu.

Wśród tematów poruszonych podczas szczytu znajdą się:

-śródlądowe drogi wodne jako efektywna i przyjazna środowisku alternatywa w systemie transportowym kraju;
-porty morskiej jako czynnik rozwoju gospodarczego oraz inwestycje;
-innowacje w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym.

To prestiżowe wydarzenie, o którego organizację starały się także pozostałe kraje inicjatywy, będzie doskonałą okazją do promocji polskich rozwiązań w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Będzie też impulsem do nawiązania relacji biznesowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi podmiotami. W trakcie spotkania ministrów transportu przewidziane są zarówno rozmowy międzyrządowe, jak również pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw i biznesu.

Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej wydarzenia oraz do rejestracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dla mediów:
Akredytacja dla mediów prowadzona jest przez formularz rejestracyjny.
Briefing prasowy ministra Marka Gróbarczyka odbędzie się 25 października (środa) o godzinie 10:30 we foyer PGE Narodowego, na poziomie „0”.
Informacje dotyczące kwestii technicznych będą przekazywane drogą elektroniczną, po zarejestrowaniu na wydarzenie.

***

Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny (16+1) jest formatem współpracy zapoczątkowanym w 2012r. na szczycie w Warszawie. Sekretariat ds. Morskich zrzesza jedenaście państw członkowskich Unii Europejskiej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), pięć państw bałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia) oraz Chiny.

Głównym celem inicjatywy jest zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami zrzeszonymi w ramach Sekretariatu ds. Morskich 16+1, który jako jednostka jest koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sekretariaty, które działają w formacie współpracy: Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny są wyspecjalizowanymi ośrodkami koncentrującymi się na rozwoju współpracy i wymianie doświadczeń w konkretnych obszarach.

Umiejscowienie ośrodka do spraw morskich w Polsce jest komplementarne z polityką prowadzoną przez Rząd Beaty Szydło, w tym ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powstanie Sekretariatu ds. Morskich w formacie 16+1 jest następstwem efektywnej polityki zagranicznej prowadzonej przez nasz resort.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ