Bruksela. Posiedzenie Rady AGRIFISH

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczyła delegacji ministerstwa podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli.

Na początku posiedzenia prezydencja estońska, która rozpoczyna swoje przewodnictwo w Radzie, zaprezentowała swój program prac na najbliższe pół roku. Rada przeprowadziła wymianę poglądów nt. Komunikatu Komisji o stanie prac nad wspólną polityką rybacką i konsultacji uprawnień do połowów na rok 2018. Państwa członkowskie zgodziły się z pozytywnymi trendami przedstawionymi przez Komisarza Karmenu Vellę oraz przedstawiły swoje wstępne stanowisko odnoszące się do możliwości połowowych na rok 2018.

Na marginesie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wiceminister Anna Moskwa spotkała się z Esbenem Lunde Larsenem – ministrem ds. środowiska i żywności Danii oraz z Siimem Kiislerem – ministrem ds. środowiska Estonii. Spotkanie duńskim ministrem zostało zaplanowane w związku z przejęciem przez Danię od lipca 2017r. rocznego przewodnictwa w Baltfish. Celem spotkania była wymiana stanowisk pomiędzy Polską i Danią odnośnie priorytetów podczas tego przewodnictwa. Podczas spotkania, strona Polska zwróciła uwagę na kwestię zarządzania zasobami dorsza na Morzu Bałtyckim – możliwe okresy ochronne i odstępstwa od nich oraz rekreacyjne połowy dorsza.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ