Konferencja żeglugowa w Berlinie. Przedstawiciele ministerstwa zaprezentowali plany dotyczące Odrzańskiej Drogi Wodnej

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) wzięli udział w konferencji dotyczącej rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Wydarzenie odbyło się 21 lutego br. w Berlinie.

Na konferencji „Perspectives for Inland Navigation and Rivier Sea Shipping in the Baltic Sea Region przedstawiciele MGMiŻS promowali plany rozwoju sektora żeglugi śródlądowej w Polsce. Padły deklaracje roboczej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Planowana Przestrzennego Brandenburgii ws. przygotowań do rewizji sieci TEN-T. W efekcie nawiązano współpracę ze środowiskiem gospodarczym Brandenburgii, aby pozyskać informacje, które mogą być pomocne w tworzeniu projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Dwa panele, polityczny i ekspercki, były poświęcone kondycji sektora transportu wodnego śródlądowego w poszczególnych krajach nadbałtyckich, a także pilotażowym inicjatywom podmiotów publicznych i prywatnych, których celem jest promocja transportu rzecznego jako nieodzownego komponentu zrównoważonego rozwoju systemu transportowego w Unii Europejskiej.

Jednym z celów udziału MGMiŻŚ w konferencji była intensyfikacja kontaktów z niemiecką administracją odpowiedzialną za rozwój systemu transportowego w rejonie dolnej Odry. W trakcie rozmowy przedstawicieli MGMiŻŚ z Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii Katrin Schneider potwierdzono wolę współdziałania w zakresie włączenia odcinka Szczecin-Berlin do korytarza transportowego TEN-T. Bieżące robocze kontakty w tej sprawie będą utrzymywane na poziomie dyrektorów departamentów. Pani Minister Schneider zadeklarowała pełne zaangażowanie, by przełamać impas inwestycyjny w drogi wodne w rejonie Haveli i Odry.

Dodatkowo w trakcie spotkania z szefami Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii przedstawiciele MGMiŻŚ uzyskali zapewnienie, że organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa produkcyjne działające po niemieckiej stronie Odry będą współpracować z przy gromadzeniu danych o potencjale gospodarczym, który powinien zostać uwzględniony przy tworzeniu modelu transportowego i analizie kosztów i korzyści na potrzeby programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Formuła współpracy zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy analizy transportowej dla MGMiŻŚ w ramach opracowywania metodyki prowadzenia tego badania.

Konferencja odbyła się we wspólnym przedstawicielstwie krajów nordyckich w RFN z udziałem ponad 200 osób reprezentujących biznes, naukę i administrację w krajach UE a także w innych instytucjach europejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu EMMA, którego celem jest promocja transportu wodnego śródlądowego w krajach regionu Morza Bałtyckiego. W maju 2017 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej objęło patronatem i wpierało organizacyjnie promocyjny rejs kontenerów drogą wodną Wisły z Gdańska do Warszawy, który był realizowanych przez polskich partnerów projektu EMMA.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ