Konferencja „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju”

Dzisiaj, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, odbywa się konferencja pt. „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju” organizowana przez „Koalicję Ratujmy Rzeki” oraz ruch „Nauka dla przyrody”. W panelu dotyczącym potencjału transportowego rzek wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ).

Organizatorzy przygotowali panele tematyczne dotyczące wykorzystania rzek z uwzględnieniem potencjału transportowego, środowiskowego i potrzeb mieszkańców. Przemysław Daca – zastępca dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ, przekazał uczestnikom konferencji dane dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej w Unii Europejskiej. Przybliżył także niektóre inwestycje w śródlądowe drogi wodne prowadzone lub przygotowywane do realizacji na zachodzie Europy.

W wystąpieniu zaprezentowano kierunek i aktualny stan prac ministerstwa zmierzających do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, który wpisuje się w politykę transportową Unii Europejskiej, podkreślając szczególną rolę ocen środowiskowych i konsultacji społecznych przy inwestycjach hydrotechnicznych. Uczestnikom spotkania przekazano formularze, poprzez które mogą wyrazić opinie oraz zgłosić uwagi do wyników modelowania Odrzańskiej Drogi Wodnej od Kędzierzyna-Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej opublikowanych przez ministerstwo w związku z pracami nad koncepcją modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Wydarzenie było okazją do zapoznania się z poglądami różnych środowisk na wykorzystanie potencjału naszych rzek. Wystąpienia prelegentów potwierdziły, że zrównoważony rozwój rzek dotyczy szerokiego grona interesariuszy.

fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaproponowało przeprowadzenie rzetelnej i merytorycznej dyskusji z udziałem zaproszonych przez resort ekspertów, uznanych autorytetów naukowych oraz praktyków. Organizatorzy jednakże nie skorzystali z propozycji zmiany agendy spotkania a udział Ministerstwa ograniczył się jedynie do prezentacji. Niemniej jednak, wystąpienie było okazją do zaprezentowania szerszej grupie odbiorców planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce i aktualnych działań resortu. Merytoryczne dyskusje i spotkania w gronie ekspertów, z różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem śródlądowych dróg wodnych będą podejmowane w miarę dalszych postępów prac MGMiŻŚ.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Załączniki

Prezentacja dyrektora Przemysława Dacy
Data: 2017-11-25, rozmiar: 12 MB