Konferencja konsultacyjna dla samorządów nadodrzańskich

6 listopada 2017 r., na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się konferencja inaugurująca samorządowe konsultacje w związku z początkiem prac nad Programem modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA i Politechniką Wrocławską.

Celem konferencji jest zapoznanie przedstawicieli samorządów nadodrzańskich z koncepcją i harmonogramem prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Przedstawione zostaną wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności – wyniki modelowania dla odcinka Odry skanalizowanej od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego oraz Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej.

Konferencja będzie również dobrym momentem do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i wyzwań rozwojowych w przekroju lokalnym i regionalnym dla całego korytarza Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Cykl konsultacji z samorządami będzie kontynuowany.

SAVE THE DATE!

WYDARZENIE: Samorządowe konsultacje w związku z początkiem prac nad Programem modernizacji  Odrzańskiej Drogi Wodnej. Potencjalne miejsca piętrzeń od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej – pierwsze wyniki modelowania. Szanse i wyzwania rozwoju lokalnego i regionalnego w przekroju całego korytarza ODW.

KIEDY: 6 listopada 2017 r., godz. 10:00 – 14:30

GDZIE: Politechnika Wrocławska

KTO: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście i Politechnika Wrocławska

DLA KOGO: Przedstawiciele gmin i powiatów leżących bezpośrednio nad rzeką Odrą. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw nadodrzańskich.

SZCZEGÓŁY: Zaproszenia dla gmin i powiatów zostaną wysłane na oficjalne elektroniczne skrzynki pocztowe urzędów gmin i starostw. A także w wersji papierowej.

ZGŁOSZENIA: do 19 października na adres podany w formularzu. Przewidujemy możliwość udziału do dwóch osób z każdej jednostki. Prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji do dnia 25 października.

Załączniki

Program konferencji
Data: 2017-10-13, rozmiar: 237 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-10-13, rozmiar: 125 KB