Komunikat ws. stanu zasobów ryb w Zatoce Puckiej

W 2017 r. na zlecenie MGMiŻŚ Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził analizę pn. „Opracowanie założeń monitoringu rybackiego i naukowego w kontekście uwarunkowań środowiskowych, zasobów ryb i innych presji stanowiących potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego na obszarze Zatoki Puckiej”. W oparciu o wyniki tego opracowania, resort zlecił kolejne niezbędne badania  w zakresie stanu zasobów ryb.  Wyniki tych badań będą stanowiły odpowiedź na przyczyny złej kondycję zasobów i wpływu istniejących  inwestycji w rejonie Zatoki Puckiej  na jej ekosystem.

Wyniki przeprowadzonych badań będą znane w IV kwartale 2018 r. i umożliwią podjęcie odpowiednich działań zaradczych.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ