Grzegorz Witkowski w Mińsku wziął udział w ministerialnym spotkaniu Inicjatyw Środkowoeuropejskich

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wziął udział w dorocznym spotkaniu ministerialnym Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, organizowanym w Mińsku w związku z trwającą obecnie prezydencją Białorusi w IŚE. Spotkanie odbyło się 8 czerwca.

Podczas spotkania minister Witkowski wygłosił przemówienie w ramach  spotkania ministerialnego nt. modernizacji transportu i infrastruktury logistycznej. Wystąpienie dotyczyło w szczególności poprawy łączności pomiędzy krajami UE i przyszłością inicjatywy „Jeden pas, jedna droga”, mającej na celu odbudowę Szlaku Jedwabnego.

Grzegorz Witkowski Na zdjęciu po lewej minister Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Minister Witkowski odniósł się w wystąpieniu do współpracy z Białorusią w ramach rewitalizacji drogi wodnej E-40 na odcinku Dniepr – Wisła. Zaznaczył w szczególności, że wczasach rosnącej niestabilności regionu państw Morza Czarnego, Polska, Białoruś i Ukraina mają szansę odbudować międzynarodową drogę wodną, łączącą Wschód przez Morze Bałtyckie z Oceanem Atlantyckim. „Mając na uwadze obecną sytuację polityczną regionu państw Morza Czarnego, nie można nie docenić perspektywy wyjścia na Atlantyk, jaką oferować będą polskie porty po połączeniu korytarza wodnego Dniepru z Wisłą” – podkreślił.

Minister Witkowski zaznaczył również, że w zakresie rewitalizacji drogi wodnej na odcinku Warszawa-Brześć rząd polski współpracuje z rządem Białorusi. Droga ta będzie również przebiegała przez terytorium Ukrainy, w związku z tym celem Polski jest ścisła współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego. Dlatego także, jak wskazał minister, Polska popiera rozszerzenie sieci TEN-T na kraje Partnerstwa Wschodniego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ