Gdynia: o polityce morskiej z udziałem przedstawicieli firm, uczelni, instytutów i administracji

Polska gospodarka morska nie będzie czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki morskiej – taką konkluzją zakończyła się konferencja naukowa Polityka Morska, która odbyła się 14 marca w Akademii Morskiej w Gdyni. Jednym z założeń jest powstanie interdyscyplinarnego Morskiego Think Tank, który będzie wspierał wszelkie działania na rzecz umacniania Polski Morskiej.

W sesji plenarnej konferencji i dyskusjach panelowych wzięła udział Dorota Arciszewska, Posłanka RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a dyrektor Monika Niemiec Butryn, w imieniu Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowała o działaniach ministerstwa na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rewitalizacji przemysłu stoczniowego. Otwierając konferencję Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, nawiązał do ponad 95-letniej historii uczelni i jej wkładu w rozwój Polski Morskiej. Informację statystyczną o polskiej gospodarce morskiej przedstawiła Anna Bilska, kierownik Ośrodka Statystki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dyskusje panelowe dotyczyły obszarów: zarządzanie i system wdrażania polityki morskiej (wystąpienie dyrektor Moniki Niemiec-Butrym z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), innowacyjne technologie morskie i rozwój zrównoważony obszarów morskich i nadmorskich, a także konkurencyjność portów i transportu morskiego, przemysł rybny – wyzwania i kierunki rozwoju (wystąpienie dr Janusza Wrony – dyrektora Departamentu Rybołówstwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). Paneliści debatowali też na temat turystyki morskiej i nadmorskiej oraz sytuacji młodych ludzi na rynku pracy gospodarki morskiej.

Dyskusje panelowe były uzupełnieniem wcześniejszych debat na temat przemysłu stoczniowego i portów, jakie miały miejsce podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Gdyni oraz wcześniejszej dyskusji nt. żeglugi śródlądowej z inicjatywy Przewodniczącego ONZ Global Compact, która odbyła się w Sopocie podczas Transport Week.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ