Bruksela: Na Radzie AGRIFISH o zarządzaniu umowami partnerstwa w sprawie połowów

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ uczestniczył w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W części dotyczącej rybołówstwa przedmiotem obrad były Konkluzje na temat tzw. Specjalnego Sprawozdania Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów?”.
Minister KK w Brukseli m

kutry1 m

– Poparliśmy Konkluzje Rady, wedle których Komisja dobrze zarządza przedmiotowymi umowami – informuje Krzysztof Kozłowski. – Dokument zawierać będzie jednak kilka zastrzeżeń, które Polska także popiera, a które odnoszą się do zagadnień poprawy niektórych elementów procesu zarządzania umowami.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ