Anna Moskwa weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Posiedzenie odbędzie się 5 grudnia 2017r. w Brukseli.Wiceminister Anna Moskwa poinformuje zgromadzonych ministrów o Światowych Dniach Morza organizowanych w Polsce w czerwcu 2018 r.Wysłucha także informacji delegacji francuskiej na temat emisji gazów cieplarnianych przez transport morski.

Podczas posiedzenia Rady zostanie przyjęta także Dyrektywa w sprawie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Dodatkowo zostaną przyjęte także Konkluzje Rady o postępach w zakresie TEN-T oraz  Konkluzje Rady o cyfryzacji w transporcie.

Na marginesie Rady, Pani Minister Anna Moskwa spotka się także z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG MARE, DG ENVI,  DG MOVE), aby omówić najważniejsze sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi. Dodatkowo zostanie podpisana deklaracja o współpracy z Inland Navigation Europe (INE). INE jest niezależną od interesów handlowych, europejską platformą krajowych i regionalnych zarządców dróg wodnych i biur promocji, ustanowioną w 2000 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ