Ambasadorowie państw 16+1 z wizytą w ministerstwie

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkała się w piątek z ambasadorami i radcami ambasad państw Europy Środkowej i Bałkanów oraz Chin (format 16+1). Goście wzięli udział w seminarium przygotowawczym do październikowego wydarzenia, jakim będzie II Spotkanie Ministrów Transportu państw Europy Środkowo – Wschodniej (CEEC) i Chin oraz towarzyszące temu spotkaniu Forum Biznesu.

Celem piątkowego spotkania było przedstawienie koncepcji funkcjonowania Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1 oraz harmonogramu wydarzeń, które odbędą się w bieżącym roku. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z wiodącym tematem październikowego szczytu w Warszawie, jakim jest “Intermodalność – gwarancja skutecznego transportu z korzyścią dla gospodarki”.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ