Ambasador Republiki Panamy z wizytą w resorcie

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkała się z Panem Enrique Antonio Zarak Linaresem, ambasadorem Panamy w Polsce.

Tematem spotkania było omówienie potencjalnych nowych obszarów współpracy bilateralnej w dziedzinie rybołówstwa i gospodarki morskiej. Wiceminister Anna Moskwa przedstawiła kompetencje i obszary działań resortu. Złożyła gratulacje za dobrze zorganizowane Światowe Dni Morza, które odbyły się w Panamie w październiku br.

uczestnicy spotkania dyskutowali o obszarach potencjalnej współpracy tj.: dostarczanie surowca rybnego dla polskich przetwórców rybnych, którzy są w światowej czołówce przetwórstwa; rejestrze statków oraz wymianie doświadczeń i ofercie edukacyjnej polskich akademii morskich. Wiceminister przedstawiła ideę Rejsu Niepodległości wraz z kulminacyjnym momentem udziału polskiej młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019.

Enrique Antonio Zarak Linars podkreślił, że sektor morski ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Panamy. Poinformował o przygotowaniach do Światowych Dniach Młodzieży i wymianie doświadczeń w tym zakresie ze stroną polską. Ponadto z radością przyjął inicjatywę Rejsu Niepodległości. Zapewnił o bezpośrednim wsparciu dla goszczeniu żaglowca “Dar Młodzieży” w Panamie.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

uścisk dłoni minister Anny Moskwy i Ambasadora Panamy w Polsce
rozmowy Gości przy stole
rozmowy Gości przy stole