Akademia Morska w Szczecinie rozpoczęła kolejny rok akademicki

Tradycyjnie rok akademicki rozpoczął się oficjalnymi uroczystościami – sobotnią immatrykulacją studentów u stóp Wałów Chrobrego oraz kameralnym apelem pamięci pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.  

W przemarszu Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie z towarzyszeniem Orkiestry Wojskowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia uczestniczyło blisko 800 nowo przyjętych studentów AM. Gośćmi uroczystości byli reprezentujący Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski oraz dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej, Monika Niemiec-Butryn. Ponadto uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele firm i instytucji branży morskiej, zaprzyjaźnionych szkół i uczelni – ze Szczecina, Polski, ale także spoza granic kraju (w wydarzeniach uczestniczył Rektor Azerbaijan Marine State Academy, Aliyev Chingiz Mansur). Głos zabrał również Jego Ekscelencja ksiądz abp Andrzej Dzięga.

fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie
fot. AM w Szczecinie

Podczas uroczystości studenci złożyli raport ministrowi Grzegorzowi Witkowskiemu, ślubowali też uroczyście na sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie, że przystępując do braci studenckiej, będą przestrzegać rządzących tu reguł.

– W Szczecinie bije serce gospodarki morskiej – mówił podczas inauguracji Grzegorz Witkowski. – Akademia Morska ma znaczenie strategiczne w rozwoju kadr dla rozwijającej się w Polsce branży.

W przemówieniu inauguracyjnym, JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM, pogratulował studentom wyboru uczelni.

– Wierzę, że pasmo Waszych największych sukcesów zaczyna się właśnie dziś – mówił. – Możecie rozwinąć skrzydła na każdym kierunku, pod warunkiem, że dysponujecie siłą wewnętrzną, dyscypliną i samozaparciem – podkreślał.

Sobotnią uroczystość uświetnił występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie – obok tradycyjnego „Gaudeamus”, zespół wystąpił z repertuarem morskim, który przypadł do gustu zgromadzonej licznie publiczności: w inauguracji roku akademickiego, jak zwykle, licznie wzięły udział rodziny i przyjaciele społeczności studenckiej Akademii Morskiej.

Wydarzenia inauguracyjne tradycyjnie rozpoczął apel pamięci pod pomnikiem Tym, którzy nie powrócili z morza. W piątkowe popołudnie, 29 września, zgromadził wielu studentów oraz przedstawicieli firm i instytucji związanych z branżą. Na Cmentarzu Centralnym wspólnie złożyliśmy hołd ludziom morza, którzy odeszli na wieczną wachtę. To cenne, że planując swoją przyszłość, studenci nie zapominają o kultywowaniu tradycji.

Źródło: Akademia Morska w Szczecinie