Marek Gróbarczyk

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

16 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej.

Pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego – był członkiem zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. W 2007 r. sprawował urząd Ministra Gospodarki Morskiej. Przygotował m.in. dwa programy; Budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego oraz Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów.

W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Był także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji – do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Ma żonę oraz dwóch synów.

Jerzy Materna

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ukończył Wydział Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. Pracował w branży budowlanej jako kierownik budowy, w spółkach prawa handlowego na kierowniczych stanowiskach, prowadził własną działalność gospodarczą, był radnym Miasta Zielona Góra. Uhonorowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej tytułem Ambasadora Lubuskiej Gospodarki.

Od 2005 roku Poseł na Sejm RP. Należy do: Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, której jest przewodniczącym; Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich; Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego; Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy; Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii; Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa.

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Sekretarz Stanu nadzoruje sprawy żeglugi śródlądowej, w szczególności: bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, transportu wodnego śródlądowego, a także sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

Ma żonę i dwóch synów, jest szczęśliwym dziadkiem bliźniaków. Zainteresowania to sport i myślistwo.

Grzegorz Witkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku pracował w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Od grudnia 2015 pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wcześniej pracował w Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, a w latach 2004-2007 kierował biurem Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Wieloletni wychowawca, instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza. Długoletni współpracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Interesuje się historią i sportem. Żonaty, ojciec dwójki dzieci: Krzysztofa i Karoliny.

Anna Moskwa

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Absolwentka stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego rynku pracy- HR, rekrutacje, postępowania przetargowe w zakresie rynku, fundusze UE w zakresie rynku pracy oraz innowacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami UE od roku 1999 pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, jednej z największych polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Przez wiele lat odpowiadała za współpracę międzynarodową, głównie w Europie, ale także poza kontynentem. Pełniła funkcję Prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami. Wieloletnia animatorka Ruchu Światło- Życie.

W ostatnim czasie pracowała jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Mariola Chojnacka

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej