Uznane organizacje

Uznane organizacje dotychczas upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej to: Polski Rejestr Statków, Rosyjski Morski Rejestr Statków, Lloyd’sRegister, RINA, Bureau Veritas, DNV GL, American Bureau of Shipping.

Dane kontaktowe uznanych organizacji

al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk

tel.: 58 346 17 00, 58 751 11 00

e-mail: mailbox@prs.pl

ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia

tel.: 58 511 50 00

e-mail: gdansk.maritime@dnvgl.com

ul. Kruczkowskiego 12, 80-288 Gdańsk

tel.: 58 732 02 61

e-mail: poland@rs-class.org

ul. Zwycięstwa 13a, 80-219 Gdańsk

tel.: 58 320 05 70

e-mail: gdansk@lr.org

ul. Na Stoku 46, 80-874 Gdańsk

tel.: 58 322 02 26

e-mail: gdansk.office@rina.org

ul. Gnilna 2 (III piętro), 80-847 Gdańsk

tel. 58 666 50 00

e-mail: jan.dabkowski@pl.bureauveritas.com

‚Olivia Tower’, al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

tel: 58 772 65 00

e-mail: ABSGdynia@eagle.org

Akty prawne z zakresu działania uznanych organizacji:

Dane kontaktowe urzędów morskich

Urząd Morski w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

tel.: +48 58 355 33 33

fax: +48 58 620 67 43

e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Inspekcji Morskiej:

+48 58 620 50 13

e-mail: dim@umgdy.gov.pl

Główny Inspektor Inspektoratu Państwa Bandery:

tel.: +48 58 355 33 10

e-mail: zbigniew.wyganowski@umgdy.gov.pl, fsc@umgdy.gov.pl

Urząd Morski w Szczecinie

Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 434 24 74+48 91 433 95 98

fax: +48 91 434 46 56

e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Inspekcji Morskiej:

tel.: +48 91 440 34 02

e-mail: sekretariat_dimdt@ums.gov.pl

Główny Inspektor Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi:

tel.: +48 91 440 35 94

e-mail: mleski@ums.gov.pl, ibz@ums.gov.pl

Urząd Morski w Słupsku

Al. Sienkiewicza 18, 74-200 Słupsk

tel.: +48 59 847 42 57

fax: +48 59 847 42 55

e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Inspekcji Morskiej:

tel.: +48 59 847 42 57

e-mail: dim@umsl.gov.pl

Główny Inspektor Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi:

tel.: +48 59 847 42 12

e-mail: ibz@umsl.gov.pl

Kopie wydanych certyfikatów powinny być przekazywane na adres Urzędu adresowane na Dyrektora Urzędu Morskiego lub w przypadku przekazywania ich w wersji elektronicznej na adresy e-mail Zastępcy Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Inspekcji Morskiej, do wiadomości Głównego Inspektora Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi / Inspektoratu Państwa Bandery.