Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej

Od czasu powstania zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej opublikowanych zostało wiele dokumentów dotyczących samej polityki, ale też jej poszczególnych elementów. Całość materiałów stanowi punkt odniesienia dla obecnego kształtu zintegrowanej polityki morskiej UE oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.

Najważniejsze dokumenty