Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej powołany został zarządzeniem nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. (M.P. Nr 70, poz. 635 z późn. zm.).

Raporty z realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej