Wody balastowe i szkodliwe organizmy wodne oraz patogeny

Przenoszenie gatunków obcych w statkowych wodach balastowych stanowi jedno z głównych zagrożeń dla środowiska morskiego.