Uwierzytelnianie dyplomów

Legalizacji dokumentów uczelni morskich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Aby uwierzytelnić dyplom, zgłoś się do:

Departamentu Edukacji Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon: 22 583 86 40
e-mail: sekretariatDEM@mgm.gov.pl

wraz z wypełnionym wnioskiem (RTF 56 KB) i potwierdzeniem wniesienia opłaty.

Opłata

Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wnieś opłatę w wysokości 19 zł za każdy legalizowany dokument.

Opłatę należy wnieść na konto Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Nr konta: 41 1010 1010 0054 2522 3100 0000

Dopisek: Opłata za uwierzytelnienie dyplomu, nazwisko i imię

Dowód wniesienia opłaty dołącz do wypełnionego wniosku.

Upoważnienie

Osoby, które działają w imieniu posiadaczy legalizowanych dokumentów, są zobowiązane do przedstawienia upoważnienia podpisanego przez posiadacza legalizowanego dokumentu.

Ważne dokumenty

Wniosek do wypełnienia (RTF 56 KB)
Wzór wypełnionego wniosku (PDF 188 KB)
Upoważnienie do wypełnienia (RTF 72 KB)
Wzór wypełnionego upoważnienia (PDF 266 KB)