Legalizacja dyplomów

Legalizacja dyplomów

Legalizacji dokumentów uczelni morskich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Departamencie Edukacji Morskiej
ul. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
Telefon: 22 583 86 40
e-mail: sekretariatDEM@mgm.gov.pl

Opłata

Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobierana jest opłata w wysokości 19 zł za każdy legalizowany dokument.

Opłatę należy wnieść na konto Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, nr: 41 1010 1010 0054 2522 3100 0000 z dopiskiem: Opłata za legalizację dyplomu nazwisko i imię.

W trakcie legalizacji dokumentu osoba zainteresowana jest zobowiązana do przedstawienia potwierdzenia wniesienia opłaty oraz wypełnienia wniosku (PDF 105 KB).

Osoby występujące w imieniu posiadaczy legalizowanych dokumentów są zobowiązane do przedstawienia upoważnienia podpisanego przez posiadacza legalizowanego dokumentu.

Ważne dokumenty

Wniosek do wypełnienia (RTF 47 KB)
Wzór wypełnionego wniosku (PDF 195 KB)
Upoważnienie (PDF 193 KB)
Upoważnienie do wypełnienia (RTF 64 KB)
Wzór wypełnionego upoważnienia (PDF 242 KB)