OpublikowanoPozycjaTytuł
41ZARZĄDZENIE NR 40 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego oraz wprowadzania stopni alarmowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

 

Zarządzenie nr 40

Załączniki do Zarządzenia nr 40 poz. 41

42ZARZĄDZENIE NR 41 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Audytorów
43ZARZĄDZENIE NR 42 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Zarządzenie nr 42

Załączniki do Zarządzenia nr 42

44ZARZĄDZENIE NR 43 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Gospodarki Wodnej
45Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu dla statków żeglujących na wodach polarnych (Kodeksu polarnego)

 

Obwieszczenie

Załącznik

46Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu poziomu hałasu na statkach (Kodeksu NOISE)

 

Obwieszczenie

Załącznik

47Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeksu LSA)

 

Obwieszczenie

Załącznik

48Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (Kodeksu MODU)

 

Obwieszczenie

Załącznik

49Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym (Kodeksu IS)

 

Obwieszczenie

Załącznik

50Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeksu IGF)

 

Obwieszczenie

Załącznik

51Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu uznanych organizacji (Kodeksu RO)

 

Obwieszczenie

Załącznik

52ZARZĄDZENIE NR 44 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i trybu działania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w latach 2016-2018
53ZARZĄDZENIE NR 45 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw innowacji
54ZARZĄDZENIE NR 46 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego
55ZARZĄDZENIE NR 47 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej