OpublikowanoPozycjaTytuł
1ZARZĄDZENIE NR 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału
2ZARZĄDZENIE NR 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3ZARZĄDZENIE NR 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego oraz skutków włączenia Instytutu Morskiego z siedzibą w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
4ZARZĄDZENIE NR 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
5ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 5

Załączniki nr 1-11

6ZARZĄDZENIE NR 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej
7ZARZĄDZENIE NR 7 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie systemu kierowania w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa
8ZARZĄDZENIE NR 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe do obowiązujących przepisów
9ZARZĄDZENIE NR 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2019 roku

Zarządzenie nr 9

Załącznik nr 2

10ZARZĄDZENIE NR 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania systemu wsparciaprzez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 10

Załącznik

11ZARZĄDZENIE NR 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 roku

Zarządzenie nr 11

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

12ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 154 marca 2019 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 12

13ZARZĄDZENIE NR 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Zarządzenie nr 13