OpublikowanoPozycjaTytuł
1ZARZĄDZENIE NR 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
2ZARZĄDZENIE NR 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3ZARZĄDZENIE NR 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
4ZARZĄDZENIE NR 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu