OpublikowanoPozycjaTytuł
2ZARZĄDZENIE Nr 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego

Zarządzenie nr 2 2016

3ZARZĄDZENIE Nr 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
4ZARZĄDZENIE Nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
5ZARZĄDZENIE Nr 5 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
6ZRZĄDZENIE Nr 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa

Zarządzenie nr 6

Zał od 1-6 do Wytycznych do finansowania zadan obronnych Zarządzenie nr 6

Zał. Wytyczne do finansowania zadań obronnych Zarządzenie nr 6

 

7ZARZĄDZENIE Nr 7 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 7

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7

Zał. nr 3 Zarządzenie nr 7

8ZARZĄDZENIE Nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie Wytycznych do planów osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego

Zarządzenie nr 8

Załącznik do Zarządzenia Nr 8

9ZARZĄDZENIE Nr 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 9

10ZARZĄDZENIE Nr 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru
11ZARZĄDZENIE Nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 roku
12ZARZĄDZENIE Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa
13ZARZĄDZENIE Nr 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komitetu audytu

Zarządzenie nr 13

13OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów MiędzynarodowejOrganizacji Morskiej (IMO)

Obwieszczenie

15ZARZĄDZENIE Nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 15

16ZARZĄDZENIE Nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu

Zarządzenie nr 16

17ZARZĄDZENIE Nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych

Zarządzenie nr 17

18ZARZĄDZENIE Nr 18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Pobierz Zarządzenie nr 18

14ZARZĄDZENIE NR 14 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia nagrody MGMiŻŚ dla najlepszego nawigatora, mechanika okrętowego oraz elektroautomatyka okrętowego AM w Gdyni oraz AM w Szczecinie
18OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

Obwieszczenie

19KOMUNIKAT Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rejonów pilotowych wchodzących w zakres działania stacji pilotowych

Komunikat

20ZARZĄDZENIE NR 20 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1września 2016r. zmieniające zarządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie organizacji oraz regulaminu działania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 20

21ZARZĄDZENIE NR 21 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie Nr 21

22ZARZĄDZENIE Nr 22 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie Nr 22

24ZARZĄDZENIE NR 24 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Zarządzenie nr 24

25ZARZĄDZENIE NR 25 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarybiania

Zarządzenie Nr 25

26ZARZĄDZENIE NR 26 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Konwentu Morskiego

Zarządzenie nr 26

27ZARZĄDZENIE NR 27 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

Zarządzenie nr 27

28ZARZĄDZENIE NR 28 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku

Zarządzenie nr 28

29ZARZĄDZENIE NR 29 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego

Zarządzenie nr 29