Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego.

Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

 

Imię i nazwisko: Piotr Zasieczny
Plik certyfikatu: certyfikat Zasieczny Piotr ważny od 2019-01-16 do 2021-01-15

(Archiwalne: certyfikat ważny od 2017-01-16 do 2019-01-16)

 

Imię i nazwisko: Renata Smardz
Plik certyfikatu: certyfikat Smardz Renata ważny od 2018-02-13 do 2020-02-13

(Archiwalne: certyfikat ważny od 2016-02-15 do 2018-02-14)

 

Imię i nazwisko: Dziubek Magdalena
Plik certyfikatu: certyfikat Dziubek Magdalena ważny od 2019-04-08 do 2021-04-07