Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Pliki do pobrania.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

4. Biznes Plan uproszczony

5. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

6. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

7. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

8. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

9. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

10. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

11. Formularz wniosku o płatność

12. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

13. Klauzule RODO do wniosku o płatność

14. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Archiwalne dokumenty, ważne do 30 września 2019 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 czerwca 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 kwietnia 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 5 września 2017 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 lipca 2017 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 28 maja 2017 r.