Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Pliki do pobrania.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

4. Biznes Plan uproszczony

5. Wzór umowy o dofinansowanie

6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

10. Formularz wniosku o płatność

11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

12. Klauzule RODO do wniosku o płatność

13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 czerwca 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 kwietnia 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 5 września 2017 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 lipca 2017 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 28 maja 2017 r.