Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Dokumenty ważne od 22 października 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

5. Wzór umowy o dofinansowanie

6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

10. Formularz wniosku o płatność

11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

12. Klauzule RODO do wniosku o płatność