Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy

Pliki do pobrania

Dokumenty aktualne od 22 czerwca 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 4. Formularz wniosku o płatność
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 6. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
 7. Klauzule RODO do wniosku o płatność
 8. Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy
 9. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 10. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
 11. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 12. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych

Archiwalne dokumenty, ważne do 21 czerwca 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 kwietnia 2018 r.