Priorytet 4.2 archiwum do 30.09.2019 r.

Dokumenty ważne do 30 września 2019 r.

  1. Wzór umowy o dofinansowanie –umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.
  2. Wzór umowy o dofinansowanie –umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.