Pomoc techniczna/archiwum

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie Art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem  Europejskiego Funduszu Morskiego ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wnioski o dofinansowanie można składać, od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 marca 2023 r., do wysokości limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa.

1. Formularz Wniosku o Dofinansowanie:

2. Wzory Umów dofinansowanie

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie

4. Formularz Wniosku o Płatność