Archiwum Priorytet 4

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Archiwalne pliki.

Dokumenty ważne do 13 lipca 2017 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 4. Nowa wersja biznesplanu uproszczonego uwzględniająca realizację operacji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 5. Wzór umowy o dofinansowanie
 6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
 8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczkiZałącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 9. Formularz wniosku o płatność
 10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Dokumenty ważne do 28 maja 2017 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 4. Wzór umowy o dofinansowanie
 5. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe
 6. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki
 7. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
 8. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych
 9. Formularz wniosku o płatność
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność