Uznane Morskie Jednostki Edukacyjne

LISTA UZNANYCH MORSKICH JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH*
wg stanu na 01.12.2017 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Data obowiązywania certyfikatu

Certyfikat

uznania

Certyfikat zmiany

zakresu uznania

Uwagi

1. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 01.07.2020 26a/2016 6/2017
Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
2. Akademia Morska w Gdyni 05.04.2020 17a/2016
Studium GMDSS
3. Akademia Morska w Szczecinie 01.10.2020 28/2016
4. Bałtycka Akademia Umiejętności w Gdańsku 29.04.2018 2/2013 2/2015
9/2017
5. Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni 09.03.2020 15/2016 2/2017
 5/2017
6. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce 02.03.2020 14/2016
7. Centrum Szkolenia Morskiego „Zenit” w Szczecinie 19.03.2021 1/2017
8. Dohle Marine Services Europe w Gdyni 20.11.2019 1/2015
9. Maritime Safety & Security Sp. z o.o. w Szczecinie 17.06.2019 2/2015
10. Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego Mayday w Gdyni 05.06.2020 24/2016
11. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie w Świnoujściu 23.12.2019 11/2016 1/2016
12. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie w Kołobrzegu 05.06.2018 1/2014 3/2014
9/2015
13. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „Florian” w Gdańsku 28.04.2020 19/2016  4/2017
14. Ośrodek Szkolenia Morskiego „Libra” w Kołobrzegu 16.05.2020 23/2016 8/2017
15. Ośrodek Szkolenia Morskiego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu 23.12.2019 4/2016
16. Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni 15.11.2019 7/2016
17. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie 30.09.2019 5/2016
18. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie – filia w Kołobrzegu 27.06.2020 22/2016
19. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie –filia w Ustce 18.12.2019 3/2016
20. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s. c. w Gdyni 03.02.2018 1/2013 12/2014
21. Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. w Gdyni 08.07.2018 4/2013 16/2014
22. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie 30.09.2019 12/2016
23. Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego AM w Szczecinie w Kołobrzegu 05.06.2018 02/2013 4/2014
13/2015
24. Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu 20.11.2019 6/2016
25. Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 25.06.2020 25/2016
26. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny 23.03.2019 1/2015
27. Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. wraz z Gdyńską Szkoła Morską 05.11.2019 9/2016 10/2017
28. Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie 30.09.2019 13/2016 3/2017
7/2017
29. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. – szkoła 30.11.2019 10/2016
Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. – ośrodek
30. Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 24.04.2018 1/05/2013
31. Zespół Szkół Morskich im Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku 22.09.2020 27/2016
32. Zespół Szkół Morskich w Darłowie 18.12.2019 2/2016
33. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 10.03.2020 16/2016
34. Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu 27.04.2020 20/2016
35. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu 30.11.2020 29/2016
36. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią 19.05.2020 21/2016
37. Centrum Kształcenia Morskiego w Gdyni 22.05.2018 3/2013  2/2016 28/2017
38. Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland) w Gdyni 28.04.2020 18/2016 23/2017

*) na podstawie art.75 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r., poz.281, z póżn. zm.)