Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Pliki do pobrania

Dokumenty ważne od 22 października 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.) 
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)
 6. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 7. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 8. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 9. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 10. Formularz wniosku o płatność
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność

Archiwalne dokumenty, ważne do 30 września 2019 r.

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne w 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne w 2017 r.

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji pobierz plik .doc