Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Pliki do pobrania

Dokumenty ważne od 22 października 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór umowy o dofinansowanie 2019 –umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.
 5. Wzór umowy o dofinansowanie 2019 – umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.) 
 7. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)
 8. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 9. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 10. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 11. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 12. Formularz wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 14. Klauzule RODO do wniosku o płatność

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne w 2018 r.

Archiwalne dokumenty, ważne w 2017 r.

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji pobierz plik .doc