Archiwum Priorytet 4

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 kwietnia 2018 r.

  1. Wniosek o dofinasowanie
  2. Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie
  3. Umowa o dofinansowanie
  4. Wniosek o płatność
  5. Instrukcja do wniosku o płatność
  6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe
  7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki
  8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
  9. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych